Göttingen biggen

gottingen biggenWetenschappelijke naam: Sus domesticus
Nederlandse naam: Göttingen biggen

Vanuit Göttingen komt het miniatuurvarken: Göttinger Miniaturschwein. Dit ras is aan de Universiteit te Göttingen speciaal als proefdier gefokt voor de medische wetenschap en is ontwikkeld door kruisingen tussen het Amerikaanse Minnesota Minipig en het Vietnamese hangbuikzwijn. Omdat er vraag kwam naar zuiver witte dieren is er gekruist met een Duits rasvarken en hierdoor is er een bonte en witte lijn ontstaan. In de bonte lijn komen dus ook zwarte, bruine en witte dieren voor. De dieren uit de bonte lijn zijn iets zwaarder dan de dieren uit de witte lijn . Het verschil in gewicht en grootte tussen beren en zeugen is in beide lijnen minimaal. Het inmiddels bereikte fokdoel was de hoge vruchtbaarheid van het Vietnamese hangbuikzwijn te combineren met het tamme karakter van het Amerikaanse Minnesota Minipig.

Anatomie

Het Göttinger minivarken behoort tot één van de kleinere minivarkensrassen. Het zal wanneer het volwassen is ca. 40 kg tot 60 kg wegen en ca. 40 tot 50 cm hoog zijn. Er zijn een aantal ‘raszuivere’ Göttingers in Nederland, voor zover er bij minivarkens over raszuiver gesproken kan worden. De meeste varkens, zowel de ‘gewone’ roze landbouwvarkens alsook de minivarkens zijn namelijk ontstaan door kruisingen met verschillende soorten. Het Vietnamees hangbuikzwijn is voor 50 % stamvader van het Göttinger minivarken. Vandaar dat de anatomie van het Göttinger zwijntje overeenkomsten toont met die van zijn voorvader: een licht doorgezakte rug en een licht hangende onderbuik.