Veluws Heideschaap

veluws heideschaapWetenschappelijke naam: Ovis aries
Nederlandse naam: Veluws Heideschaap

De oorsprong van het Veluws Heideschaap ligt op de Veluwe , Utrecht, Noord- Brabant en Overijssel waar het werd gehouden in kudden van 70 – 100 ooien. In de 19e eeuw trokken grote kudden Heideschapen door uitgestrekte ruige terrei- nen met als doel mestproductie. De schapen vraten overdag van de vegetatie en deponeerden ‘s nachts hun mest in de stal, vanwaar ze gemengd met heideplag- gen over de schrale akkers werd verspreid. Met de komst van kunstmest werden Heideschapen overbodig en zijn ze geleidelijk aan met uitsterven bedreigd.

Rond 1960 was het ras bijna uitgestorven, maar door een fokprogramma van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen werd dit ras gered. De rammen (mannelijk dier) kunnen ruim 80 kg wegen en ooien (vrouwelijk dier) tegen de 70 kg. De kleur is crèmewit.

Het schaap heeft afhangende wol, draderig zonder krulletjes. Ze hebben een lange staart. De draagtijd is 5 maanden minus 5 dagen. Op schrale gronden krijgen ze meestal één lam. Op rijkere gronden vaak meerlingen.