Adoptie Nederlandse landgeiten, door Gebr. Bonenkamp
Adoptie kippen, door OBS De Spelwert